PĚCHOTNÍ SRUB MJ-S 4 „ZATÁČKA“ CHVALOVICE U ZNOJMA
ÚVOD OTEVŘENÍ PRO VEŘEJNOST TYPY OPEVNĚNÍ VÝZBROJ NA MJ-S 4 DALŠÍ MUZEA ODKAZY KONTAKT
KVH ROTO CHVALOVICE
PĚCHOTNÍ SRUB MJ-S 4
HISTORIE OBJEKTU
FOTOGALERIE
VIDEOGALERIE
REKONSTRUKCE OBJEKTU
VÝROBA VYBAVENÍ
LO VZ. 37 V ZÁHOZU


Klub vojenské historie ROTO Chvalovice, Dolnojirčanská 851/8, 142 00 Praha 4


předseda - Stanislav Salajka tel: + 420 604 968 156;
e-mail: s.salajka@seznam.cz
místopředseda - Bc. Rostislav Adam tel.: +420 775 272 478;
e-mail: adam.rostislav@seznam.cz
pokladník - Jaromír Adam tel.: +420 602 587 012;
e-mail: damian.a@seznam.cz


V roce 2008 se nezávisle na sobě začali o opuštěný a poničený těžký objekt čs. pohraničního opevnění pěchotní srub MJ-S 4 „Zatáčka“ z roku 1938 u Chvalovic v okrese Znojmo zajímat Staňa Salajka a Rosťa a Mirek Adamovi. I když se do té doby nikdy neviděli a neznali se, začala vzájemná spolupráce při obnově pevnosti.

Po vzájemném oťukávání a zkoušení vzájemné důvěry a spolehlivosti jsme pořídili pevnostní kanon PvK vz. 44/59 ráže 85 mm a společně jej v květnu 2009 nainstalovali. Při instalaci jsme zažili nejednu horkou chvilku. Spolu s ostatními kamarády a přáteli postupně uvádíme objekt těžkého opevnění MJ-S 4 „Zatáčka“ do stavu, v jakém jej Armáda ČR v roce 1999 opustila.

Až po delší době jsme založili občanské sdružení „Klub vojenské historie ROTO Chvalovice,“ které bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 1. 4. 2010. Od té doby pořádáme na objektu několikrát ročně „Dny otevřených dveří“. První otevření pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ pro veřejnost proběhlo ve dnech 8. a 9. května 2010. Mile nás překvapila vysoká návštěvnost i zájem o pevnost. I v následujících „Dnech otevřených dveří“ nás potěšili zájemci o čs. opevnění svou velkou návštěvou.

Během naší činnosti na pěchotním srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ jsme navázali kontakty a spolupráci s dalšími organizacemi jako KVH NEZRADÍME - 1938, Technické muzeum v Brně, MJ-S 15, o.s., a dalšími. Těší nás přízeň a podpora členů Klubu historického vojenství Brno a Společnosti přátel čs. opevnění o. p. s. provozující dělostřelecké tvrze Bouda a Hůrka a Vojenské muzeum Králíky.

Za největší přínos naší činnosti považujeme navázání nadstandardních přátelských vztahů s členy KHV Brno Mgr. Zdeňkem Farkasem, Františkem Petermannem, Jiřím Špinarem a Vítězslavem Vítkem, kteří nás svou podporou, činností a propagací pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ motivují k dalšímu rozvoji naší činnosti.

Nelze opomenout ani další příznivce a nadšence, kteří se mimo náš KVH ROTO Chvalovice podílejí na rekonstrukci expozice a další činnosti na MJ-S 4 „Zatáčka“. Děkujeme za podporu Pavlu Krčkovi, Michalu Pelinkovi, Petru Krčkovi, Lukáši Mikulincovi, Janu Havlíčkovi, Michalu Okáčovi, Vladanu Báčovi, Richardu Dvořákovi, Martinu a Richardu Němcovým, Zdeňku Javorskému a dalším.

Děkujeme našim příznivcům a návštěvníkům pěchotního srubu MJ-S4 „Zatáčka“ a zveme další obdivovatele čs. opevnění na návštěvu.

V současné době probíhá jednání s Armádou ČR o převodu objektu do vlastnictví členů KVH.


... nadšenci, kamarádi a fandové po dokončení instalace kanonu ještě před založením KVH ROTO Chvalovice...