PĚCHOTNÍ SRUB MJ-S 4 „ZATÁČKA“ CHVALOVICE U ZNOJMA
ÚVOD OTEVŘENÍ PRO VEŘEJNOST TYPY OPEVNĚNÍ VÝZBROJ NA MJ-S 4 DALŠÍ MUZEA ODKAZY KONTAKT
PEVNOSTNÍ KANÓN VZ. 36
PEVNOSTNÍ KANÓN PVK VZ. 44/59
TĚŽKÝ KULOMET VZ. 37
LEHKÝ KULOMET VZ. 26
SAMOPAL VZ. 24, 26
PUŠKA VZ. 24
SAMOPAL VZ. 58
SAMOPAL VZ. 61
VZDUCHOVKA VZ. 47
SIGNÁLNÍ PISTOLE VZ. 44/67
KULOMET MG 42
SAMOPAL PPŠ 41 ŠPAGIN
KULOMET DĚKTARJEV

Pevnostní kanón vz. 36

Pevnostní kanón byl zkonstruován v továrně Škoda. Byla to moderní poloautomatická zbraň ráže 47 mm spřažená s těžkým kulometem vz. 37. Pro kanón byly určeny tři druhy munice - tříštivá, protipancéřová a kartáčová. Protipancéřová munice dokázala na 1000 m probít 50 mm pancíř. Tyto kvalitní zbraně německá armáda z čs. pevností demontovala, i se střílnami je instalovala do svého opevnění na Atlantickém valu od Francie až po Norsko. Pěchotního srub MJ-S 4 Zatáčka nebyl v roce 1938 stavebně dokončen, proto nedošlo k instalaci kanónu do objektu.
(Kanón není součástí expozice.)