PĚCHOTNÍ SRUB MJ-S 4 „ZATÁČKA“ CHVALOVICE U ZNOJMA
ÚVOD OTEVŘENÍ PRO VEŘEJNOST TYPY OPEVNĚNÍ VÝZBROJ NA MJ-S 4 DALŠÍ MUZEA ODKAZY KONTAKT
KVH ROTO CHVALOVICE
PĚCHOTNÍ SRUB MJ-S 4
HISTORIE OBJEKTU
FOTOGALERIE
VIDEOGALERIE
REKONSTRUKCE OBJEKTU
VÝROBA VYBAVENÍ
LO VZ. 37 V ZÁHOZU
Historie objektu

Objekt MJ-S 4 Zatáčka (1938) byl vsazen do již postavené linie lehkého opevnění nového typu - „Řopík“ (vzor 37). Tento „Řopík“ je schován v kamenné předloze a ochranném záhozu pěchotního srubu viz foto.


Při postoupení pohraničí na základě Mnichovské dohody v říjnu 1938 byla Německu předána hrubá stavba pevnosti. Na snímku patrné zbytky vybavení stavby. Nejvíce archivních fotografií pochází z dob okupace při návštěvách vojáků Vermachtu.


Objekt MJ-S 4 Zatáčka těsně po dokončení v roce 1959. Maskování má znázorňovat silné poškození objektu a jeho nepoužitelnost k obraně.


Objekt MJ-S 4 Zatáčka v roce 1998, v době, kdy objekt byl v bojovém stavu Armády ČR.


Objekt MJ-S 4 Zatáčka v roce 2005. Již pět let po opuštění objektu armádou se stal cílem vykradačů z řad sběratelů kovů a nadšenců opravující pevnosti na severu republiky.
Červená a modrá barva na omítce jsou původní práškové barvy v odstínu hnědá a zelená. Na fotografiích jsou patrné dělící linie maskování z roku 1959.


Objekt MJ-S 4 Zatáčka v roce 2011. Od roku 2008 je objekt v péči klubu Vojenské historie ROTO Chvalovice.


Objekt MJ-S 4 Zatáčka v roce 2011. Letecké foto.