PĚCHOTNÍ SRUB MJ-S 4 „ZATÁČKA“ CHVALOVICE U ZNOJMA
ÚVOD OTEVŘENÍ PRO VEŘEJNOST TYPY OPEVNĚNÍ VÝZBROJ NA MJ-S 4 DALŠÍ MUZEA ODKAZY KONTAKT
LEHKÉ OPEVNĚNÍ
PĚCHOTNÍ SRUBY
DĚLOSTŘELECKÉ TVRZE

Dělostřelecké tvrze

Soustava nejodolnějších srubů (vchodový, pěchotní, dělostřelecké) spojených podzemními chodbami a sály (kasárna, ošetřovna, ústředna, muniční sklady, strojovna, filtrovna atd.). Tvořily pilíře linie těžkého opevnění. Na severní hranici republiky mezi Bohumínem a Žacléřem u Trutnova mělo být postaveno 15 dělostřeleckých tvrzí (každá pro 300–700 vojáků). Do konce září 1938 jich bylo 5 dokončeno a 5 rozestavěno (u jedné z nich pouze podzemí). Celkem bylo vybudováno 35 různých tvrzových objektů.

Tvrzové objekty
Vchodový objekt tvrze měl za úkol umožnit ničím nerušené a bezpečné zásobování tvrze střelivem, pohonnými hmotami a potravinami, a to i za probíhajícího boje na linii opevnění. Nebyl určen k vedení bojové činnosti. Aby byla zajištěna jeho ochrana před nepřátelským ostřelováním, byly vchodové objekty budovány na odvrácených svazích, na místech skrytých před nepřátelským pozorováním ve vzdálenosti 400 až 120 metrů od bojových objektů tvrze. Za vjezdem do tvrze a vchodem pro pěší se nacházelo překladiště, sloužící k překládce materiálu z nákladních automobilů na vozíky úzkorozchodné železnice, které bylo podle konfigurace terénu napojeno na podzemí tvrze rovnou nebo šikmou galerií či výtahem.
Tvrzové dělostřelecké sruby měly vést daleké boční palby do možných nástupových prostorů nepřítele nacházejícího se v předpolí linie opevnění a do intervalů mezi jednotlivými tvrzemi. Byly řešeny jako jednostranné, jejich výzbroj měla tvořit baterie tří 10 cm houfnic vz. 38. K jejich bezprostřední obraně sloužily lehké kulomety umístěné v panceřových pěchotních zvonech a v pomocných střílnách. Aby byly objekty skryty před nepřátelským pozorováním a chráněny před přímým ostřelováním střílen hlavních zbraní, byly vždy umisťovány na odvrácených svazích. Jsou to největší čs. pevnostní objekty.
Nejdůležitější objekty čs. tvrzí tvořily dělostřelecké věže, jejichž úkolem bylo vedení dalekých čelních paleb proti nepřátelským uskupením. Mohly vytvářet vedlejší a zesilovat hlavní palebné přehrady linie těžkého opevnění. Byly stavěny na vyvýšených místech terénu a vytvářely palebný vějíř s 360° odměrem. Výzbroj dělostřelecké otočné a výsuvné věže měla tvořit dvojice 10 cm houfnic vz. 38. Do konce září 1938 se v plzeňské Škodovce podařilo částečně dokončit pouze dva kusy těchto věží.
Tvrzové pěchotní sruby tvořily souvislé pokračování linie izolovaných pěchotních srubů, jejich hlavním úkolem bylo zajistit blízkou obranu tvrze - především jejich dělostřeleckých srubů a věží.


Citace: Stehlík E. a kol.: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38, FORTprint, Dvůr Králové n.L., 2001